fulbari_coverart 500
View Gallery

फूलबारी – उत्कृस्ट बालकथाहरुको संग्रह

Available in

Apple iBookStore

$0.99

Description

फूलबारी – उत्कृस्ट बालकथाहरुको संग्रह

बाल साहित्य प्रवद्र्धनका लागि बि.सं. २०५६मा एक बालकथा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । सोहि प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ठहरिएका बालकथाहरुलाई किताबको रूपमा ‘फूलबारी’ प्रकाशित गरिएको हो ।

बालकथा प्रतियोगिताको मूल उद्देश्य बाल बालिकाहरुमा पनि संरक्षण सम्बन्धी चेतना जागृत गराउनु रहेको थियो । तेसैले यो “फूलबारी” बातावरण, वन र वन्यजन्तु शहरी प्रदूषण, बालश्रम शोषण र बाल अधिकार क्षेत्र समेटेका कथा वस्तुले सिँगारिएको छ ।

Customer Reviews

Add a comment

*
Rate this by clicking a star below:

*
*