cover design500
View Gallery

सचित्र वर्णमाला – नेपाली अक्षर सिकाउने किताब

Available in

Apple iBookStore

$1.99

Description

बिदेशमा बस्ने सबै नेपालीका बालबालिकालाई नेपाली भाषा सिकाउनु एउटा चुनौती नै भएको छ. उनीहरुलाई नेपाली सिकाउने किताब आकर्षक र सजिलो हुनु अतिनै आबश्यक हुन्छ. सोही आबश्यकतालाई बिचार गरेर यो “सचित्र वर्णमाला” डिजाइन गरिएको छ.

Customer Reviews

Add a comment

*
Rate this by clicking a star below:

*
*